Subsidies voor sportaanbieders

Als sportaanbieder met een eigen accommodatie kun je in aanmerking komen voor verschillende subsidies.

Naast subsidie voor regulier onderhoud aan kleedaccommodaties is ook een aanvullend subsidie mogelijk voor duurzaamheidsmaatregelen. Denk hierbij aan maatregelen voor energiebesparing en voor maatregelen om de toegankelijkheid van de sportaccommodatie te verbeteren. Lees de regeling hier

Landelijk wordt hiervoor € 87 miljoen beschikbaar gesteld. Per aanvraag wordt ten hoogste 20% van de subsidiabele activiteiten  gesubsidieerd. Er geldt een ondergrens van € 5.000, subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt. Dat betekent dat er een aanvraag van minimaal € 25.000 moet worden ingediend om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Als je vragen hebt over deze subsidies of over het aanvragen, kun je mailen naar r.van.velzen@goes.nl.

Subsidie