SportIntro zorgt voor meer kansen voor kinderen en jongeren met een beperking

SportIntro helpt met het aanbieden en kiezen van het sportaanbod voor kinderen en jongeren met een beperking in de leeftijd van 6 tot 18 jaar die tot nu toe geen sport hebben gevonden die het beste bij hun past. Door de samenwerking met gemeente Goes, de SGB, Module Aangepast sporten, SMWO, Uniek Sporten, SportZeeland en Sport verenigt Zeeland heeft "SportIntro" dit in werking gezet.

Zeeuws sportakkoord

Vanuit het Zeeuws sportakkoord is er een ambitie gesteld met betrekking tot inclusief sporten en bewegen. Binnen die ambitie is het doel om het percentage kinderen/jongeren met of zonder beperking, met een gezondheidsachterstand dat niet deelneemt aan sport en beweegactiviteiten is in 2023 met 5% afgenomen. Wat betekent dat dat de sportactiviteit genaamd SportIntro een bijdrage gaat leveren aan het beweeggedrag van kinderen/jongeren met een beperking in de Oosterschelderegio. Bij deze kinderen gaat het niet alleen om de gezondheid, maar veel breder zoals dat de kinderen met een glimlach de gymzaal uitlopen. Voor een deel van de kinderen is het niet vanzelfsprekend om zich bij een sportvereniging aan te sluiten, dit biedt dus een mooie kans.

Wat is SportIntro en voor wie?


SportIntro is een nieuwe sportactiviteit binnen de Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB) die ervoor zorgt dat kinderen/jongeren in de leeftijd tussen de 6 en 18 jaar met een beperking die op dit moment nog geen sportvereniging hebben gevonden, de kans geeft om kennis te komen maken met verschillende sporten zoals: voetbal, bootcamp (fitness), judo en nog veel meer sporten. Als kinderen kennis maken met verschillende sporten kunnen ze een sport vinden die het beste bij hun past en daardoor het uiterste uit zichzelf halen. Ze kunnen er dan voor kiezen om ook naar de sportvereniging zelf te gaan, waardoor inclusief sporten centraal staat. Het meedraaien in de maatschappij wordt op een laagdrempelige voor kinderen aangeboden met een lichamelijke beperking en- of auditieve, visuele beperking en kinderen met gedragsproblematiek. Het is een activiteit die zich breed inzet op kinderen van verschillende leeftijden, verschillende beperkingen, wat blijkt uit het aangepast sporten in Zeeuws-Vlaanderen dat dit perfect samen gaat. Daarnaast is er nog een ambitie gesteld om ook in Walcheren een beweegactiviteit op te starten voor kinderen/jongeren met een beperking.

Samenwerkingspartners


De samenwerkingspartners Module Aangepast Sporten, de Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB), Gemeente Goes, SMWO, Uniek Sporten, SportZeeland en Sport Verenigt Zeeland.

Waar


SportIntro zal plaats vinden op de donderdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur in een sportzaal bij het Omnium te Goes. De activiteit zal op dit moment nog niet van start gaan, want dit is afhankelijk door de coronamaatregelen. Als het eenmaal mogelijk is om te beginnen, worden jullie op de hoogte gehouden via de website.

Waarom


Sporten bij ‘SportIntro’ biedt kennismaking met verschillende sporten, waar het kind meer uit zichzelf kan halen, plezier ervaart tijdens het bewegen, 1 op 1 begeleiding krijgt en dat hij/zij sport in een groep met andere kinderen.

Aanmelden


Denk je iemand te kennen die in aanmerking komt voor SportIntro, meld diegene aan (of stuur de info door) via onderstaande link: http://sportintro.nl/ of via de QR-code op de V.I.P.-ticket.

VIP ticket SportIntro