Samen nadenken over de beweegvisie van Goes

Er gebeurt veel op het gebied van bewegen in Goes en er zijn prachtige accommodaties. Toch zijn er ook uitdagingen: hoe brengen we niet-bewegers in beweging? Wie kunnen daarbij helpen en wat hebben we ervoor nodig? 

Samen nadenken

Tijdens een sessie op 20 november hebben we hier met 43 vertegenwoordigers vanuit de zorg, het onderwijs, sport, welzijn en met inwoners over nagedacht. Het uitgangspunt is: iedereen beweegt met plezier op zijn eigen manier. Voor de één is dit elke dag een fijne wandeling maken, voor de ander vaker de trap pakken of samen met de buurvrouw een rondje fietsen. Het opdoen van sociale contacten, zingeving en een duidelijk ritme van de dag hebben, zijn allemaal zaken die door bewegen de gezondheid positief beïnvloeden.

Belangrijkste uitkomsten

Het is belangrijk dat samenwerken tussen verschillende organisaties gefaciliteerd wordt. Zo kunnen mensen hun kennis delen en van elkaar leren. Voor inwoners moet het duidelijk zijn wat voor beweegaanbod er allemaal is. Dit bereik je bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren in wijken en dorpen waarbij de inwoners worden opgezocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voetbaltoernooitje in een voetbalkooi. Ook komt naar voren dat verschillende zorginstellingen  een beweegspecialist in huis hebben, andere niet. Dit geldt net zo voor activiteiten, soms wordt er ergens veel georganiseerd en op andere plaatsen niet of minder. Door dit inzichtelijk te maken en te bespreken kunnen we hier allemaal van leren.

Zo zie je maar, met elkaar valt er heel wat te bereiken. Dit was een mooie start om mensen bij elkaar te brengen en in gesprek te raken. We willen dit zeker vasthouden en een vervolg geven aan deze bijeenkomsten. En nog speciaal voor de leerlingen van de Pontes Bergweg Lab 14: bedankt voor de heerlijke, gezonde maaltijd.

Sessie beweegvisie