Ondersteuningstrajecten uit de Keuzegids

Een goed beweegklimaat in onze gemeente hangt onder meer af van vitale en toekomstgerichte beweegaanbieders. Maar word je (en blijf je) een financieel gezonde, zelfstandige organisatie, die samenwerkt met anderen en duurzaam met zijn toekomst bezig is? Vanuit Goes Bewegen en de Beweegvisie kun je als vereniging ondersteuning krijgen. Geen zak geld, maar praktische hulp. Deze hulp is samengevat in de Keuzegids, verkrijgbaar via Willy Lund van WL Perspectief. In de keuzegids staan verschillende ondersteuningstrajecten beschreven voor (sport)verenigingen. Deze trajecten en sessies variëren van een enkele avond overleg met een aantal bestuursleden tot intensieve trajecten met bijvoorbeeld vier bijeenkomsten waarvoor verschillende leden worden uitgenodigd. Door middel van deze gesprekken en trajecten worden verenigingen naar een duurzame toekomst begeleidt. SSV65 maakt gebruik van zo’n traject, vertelt voorzitter Tim Joosse.

‘We zijn blij dat we als bestuur het traject in gang hebben gezet. Na de eerste bijeenkomst onder de vleugels van de Goese sportraad hebben we ons aangemeld voor een sessie voor “Bestuurlijke oriëntatie” onder leiding van Willy Lund van WL perspectief. We willen als bestuur nadenken over “het DNA van SSV”

Ervaringen en bevindingen

Deze sessie vormt de basis waarmee we als bestuur willen nadenken over “het DNA van SSV” en hoe we dit organisatorisch en bestuurlijk goed kunnen vormgeven. Uit deze eerste sessie in februari hebben we een traject opgesteld. Waar we samen met Willy dit in de vereniging willen uitrollen. We waren dan ook in voorbereiding betreft een drietal vervolgsessies te organiseren. Waarbij we samen met de leden konden kijken naar dit “SSV’65 DNA” maar ook te luisteren wat er beter kan, en op welke wijze we dit kunnen vormgeven. Helaas zorgde de ontwikkelingen rondom het Corona-virus voor een onderbreking in dit stappenplan. Door ons bestuurslid Ferdinand Langendijk is gebruik gemaakt om de cursus "Besturen met Impact te volgen" ook dit is een resultaat van het ingezette traject. 

Reden van deelname aan de sessie

Het besturen van vereniging is heel divers, en zeker anders dan jaren geleden. Nieuwe uitdagingen zoals verjonging en opvolging van het bestuur, betrokken van leden en het formeren van sterke commissies zijn serieuze uitdagingen welke met ups en downs kunnen worden aangepakt. We willen als vereniging onze toekomst (op korte en lange termijn) verankeren, uiteraard op sportief vlak maar ook op organisatorisch gebied. Daar willen we met hulp van WL advies de gehele vereniging bij betrekken.

Verdere vervolgacties en sessies in de planning

We willen het traject nog steeds oppakken en afronden, echter hierbij zijn we wel gebonden aan het verloop van de Coronaproblematiek. Laten we hopen dat we na de jaarwisseling snel de nodige stappen hierin kunnen maken.

Wilt u een vrijblijvend gesprek over de ondersteuningsmogelijkheden voor uw (sport)vereniging of de Keuzegids opvragen, stuur dan een mail naar Willy: willy@wlperspectief.nl. Bekijk het complete aanbod op: http://bit.ly/3pVsr2o

Sessie keuzegids