MRT Club Extra: door bewegen bouwen aan zelfvertrouwen

Door bewegen bouwen aan meer zelfvertrouwen, dat is in een notendop wat MRT (Motorisch Remedial Teaching) doet voor een kind. MRT Club Extra is een project van SMWO en Niels Pielaat geeft MRT lessen. Hij is parttime werkzaam bij SMWO en houdt zich naast MRT onder meer bezig met Schoolsport, Citytrainers en Weerbaarheid.

“MRT staat voor Motorische Remedial Teaching. Het woord Remedial zegt het al, dit staat voor genezend. Door bewegen bouwen aan meer zelfvertrouwen. De MRT lessen bij SMWO heten Club Extra en zijn bedoeld voor kinderen uit groep 2.

De kinderen die bij ons komen kunnen extra aandacht gebruiken bij hun grote motoriek. Denk aan springen, coördinatie, evenwicht, balvaardigheid, huppelen, rollen, enzovoorts. Naast dat kinderen hun motoriek verbeteren, heeft MRT ook een positief effect op het zelfvertrouwen van het kind. Kinderen leren beter en gemakkelijker bewegen. We kunnen hierdoor ook een deel angst weghalen als het kind dit heeft ontwikkeld. Het resultaat is dat kinderen in hun vrije tijd en op school met meer zelfvertrouwen aansluiten bij bewegingsvormen en spelen op het schoolplein.”

Vroeg beginnen

Volgens Niels is het belangrijk om vroeg te beginnen met MRT en is het daarom bedoelt voor kinderen uit groep 2. “Dit heeft alles te maken met preventie. Hoe vroeger met kinderen wordt gewerkt, hoe meer MRT voor ze kan betekenen op latere leeftijd. Kinderen die na groep 2 nog behoefte hebben aan een extra beweegmoment, kunnen nog een periode langer doorgaan in groep 3. Dit in afstemming met de leerkracht en ouders uiteraard.

MRT wordt ingezet als kinderen minder goed aansluiting kunnen vinden bij het bewegingsonderwijs of bij het spelen op het schoolplein. Dus kinderen die bewegingsangst hebben of minder beweeglijk zijn ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Als dit niet wordt gedaan dan bestaat de kans dat de motorische achterstand altijd blijft of zelfs groter wordt, waardoor de kans op een leven lang met plezier bewegen kleiner wordt.

We weten of het kind het nodig heeft door contact te hebben met de leerkrachten en intern begeleiders op school. Zij zijn inmiddels goed op de hoogte van het project. Wij hebben voor de leerkrachten een screeningstool ontwikkeld waarmee ze kinderen in het begin van het schooljaar eenvoudig kunnen testen. Bij opvallende leerlingen wordt er contact gezocht met SMWO. We bespreken dan een leerling. Het is daarna aan de ouders zelf om het kind aan te melden voor de MRT lessen.”

Meting

Aan het begin van een traject wordt een nulmeting gedaan. “Wij maken daarbij gebruik van de 4-SSen test. Dit is voor ons de 0-meting en dan weten we waar de kinderen staan. Aan het einde van het traject nemen we de test nogmaals af om te zien welk resultaat er is behaald. Daarnaast werken we met vragenlijsten die de leerkracht en ouders invullen. Door deze start-informatie proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de deelnemers. Uiteindelijk wordt aan het einde van het traject de eindscore en een advies teruggekoppeld aan ouders en school.

MQ scan

Op dit moment en komend schooljaar wordt de MQ scan ingezet door Goese scholen om het beweegniveau van een klas vast te stellen, SMWO en Sport Zeeland ondersteunen hierbij. Dit is aanvullend op het werk van MRT, volgens Niels. “De MQ scan wordt ingezet op alle basisscholen in Goes. Hier komt een globale score uit waarin je kan zien of een kind extra ondersteuning nodig heeft. De testen die wij doen bij MRT zijn net iets anders. Er worden onderdelen getest (bal vangen, stilstaan, klimmen, springen-coördinatie) die bij de MQ scan niet worden getest. De MQ scan is wel heel belangrijk om te weten hoe de school of klas ervoor staat en hoe de leerlingen scoren. Zo kan nog beter beoordeeld worden of er moeten worden doorverwezen naar bijvoorbeeld extra gym, MRT of eventueel fysiotherapie.”

Meer weten over MRT?

Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht bij Niels Pielaat van SMWO, n.pielaat@smwo.nl of 0652626088.

MRT Club in beweging

MRT club 2 MRT club 1