Je veilig voelen bij een sportvereniging

Het veilig opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren is erg belangrijk. Ouders spelen een hele belangrijke rol in de opvoeding. Niet alleen de ouders, maar ook vele vrijwilligers nemen deze rol en taak op zich. 

Werkt u als vrijwilligersorganisatie met en voor minderjarigen? Dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Maatregelen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. 

Het landelijke project 'In Veilige Handen' richt zich op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren binnen o.a. sportverenigingen. Dit project krijgt ook vorm bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Goes. 

Voor meer informatie en/of vragen kunt u hier terecht. 

Veilige handen