Goes Bewegen

Goes bewegen is een initiatief vanuit de Gemeente Goes. Hiermee bieden zij de Goesenaren één platform waarop alle sport- en beweegmogelijkheden uit de gemeente te vinden zijn.

Heel Goes in beweging! Goes wil de gemeente in Zeeland zijn waar sport en bewegen toegankelijk is voor alle inwoners. Om zoveel  mogelijk mensen te bereiken werken we samen met tal van organisaties, onderwijsinstellingen en sportaanbieders. Zij voeren delen van de beweegvisie. Sommige partners spelen hierin een grotere rol.

SMWO

Samen met inwoners en organisaties op het gebied van zorg, welzijn, wonen en werk geeft het SMWO vorm aan het Sociaal Domein. Zo organiseren én faciliteren ze mogelijkheden voor ontmoeting en activering. Ze ondersteunen burgerinitiatieven en maken gebruik van de eigen kracht van bewoners. Zo verbinden ze sterke en kwetsbare burgers met elkaar.

Bij SMWO kan je terecht voor informatie over o.a.:

  • Beweegdriehoek
  • MQ scan
  • Plezier in de buurt
  • Beweegcoach
  • Jeugdsportfonds Zeeland
  • Sportservice Desk
  • Advies en ondersteuning op maat

Kijk voor meer informatie op: www.smwo.nl

CIOS Zuidwest

Docenten en studenten organiseren een veelzijdig sport -en beweegaanbod voor onze inwoners. Zo geven zij uitvoering aan het schoolzwemmen voor alle leerlingen van groepen 3 tot en met 8, de schoolsportolympiade, de pietengym en seniorengym. Goes United vormt een hybride leeromgeving waarin Goese partners en studenten zorgen voor een aanbod voor onze kwetsbare inwoners. Een projectenbureau geeft de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek voor het organiseren of helpen bij activiteiten die bijvoorbeeld door een sportvereniging georganiseerd worden.

E-mail: projectenbureau@cioszuidwest.nl