Goes United

Goes United is waar studenten van CIOS en inwoners, en dan met name de kwetsbare inwoners, elkaar vinden in bewegen en activiteiten.

Goes United is een leeromgeving voor studenten CIOS sport en bewegen, Maatschappij en welzijn, en Sportkunde. Vanuit de gemeentelijke doelstellingen “Goes voor elkaar” en de Beweegvisie wordt gewerkt aan sociale en op vitaliteit gerichte activiteiten voor iedere inwoner, maar speciaal voor onze kwetsbare inwoners.

Binnen Goes United wordt wijkgericht gewerkt en samenwerking gezocht met organisaties die de doelgroepen bereiken. Voorbeelden van partners zijn onderwijsinstellingen, zorginstellingen, sportaanbieders.

De welzijnsstichting SMWO zorgt voor de verbinding met doelstellingen, vraag en aanbod in de wijken en afstemming met professionals. Onderwijsinstelling Scalda zorgt voor de begeleiding van de studenten.  Dit alles gebeurt vanuit het Omnium waarna studenten uitvliegen naar activiteiten in de wijken.

Doelstelling is om zoveel mogelijk partners aan Goes United te verbinden zodat we een veelvoud aan activiteiten en leerplaatsen realiseren en zoveel mogelijk inwoners bereiken.

Bij interesse kunt u contact opnemen met Lisanne Lockefeer, e-mail: l.lockefeer@smwo.nl