Beweegsubsidie aanvragen

Sport- en beweegaanbieders in de gemeente Goes kunnen een eenmalige subsidie aanvragen van maximaal €5000,-. Het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet minimaal aan één van de doelstellingen uit de Beweegvisie 2019- 2023 bijdragen.

De Beweegvisie van gemeente Goes richt zich op een vitale samenleving. De doelstellingen zijn dat mensen meer gaan bewegen en dat kinderen motorisch vaardig kunnen opgroeien. Kijk op www.goes.nl/beweegvisie voor meer informatie over de doelstellingen.

Beweegsubsidie aanvragen

Vraag hier de beweegsubsidie aan.

Start aanvraag

De subsidieaanvraag moet uiterlijk acht weken voordat de activiteit plaatsvindt, ingediend worden.