Beweegdriehoek werkt aan de ontwikkeling van kinderen

SMWO is er voor iedereen en in het bijzonder voor de kwetsbare kinderen in de gemeente Goes. Zij willen door middel van de Beweegdriehoek een bijdrage leveren aan de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen in de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs. 

Bij de Beweegdriehoek spelen de ontwikkeling van kinderen op meerdere gebieden een belangrijke rol. Deze ontwikkelingen zijn met elkaar verbonden waardoor ze altijd in positieve en in negatieve zin invloed hebben op elkaar. “Het uitgangspunt is het spelenderwijs verbeteren van het niveau van de kinderen. Om meer plezier te hebben, bij te dragen aan het zelfvertrouwen en het bewegen beter te laten verlopen. De kinderen doen mee op hun eigen niveau en er is individuele aandacht doordat wordt gewerkt met kleine groepjes”, vertelt Wietse de Munck. Hij is één van de mensen die zich bezighoudt met de Beweegdriehoek en werkzaam bij SMWO.

SocioClub

SocioClub zet zich in voor basisschoolkinderen die speciale aandacht nodig hebben voor de sociale vaardigheden. Deze kinderen vallen bij reguliere activiteiten, schoolpleinspellen of bij sportverenigingen vaak buiten de boot. Dit kan verschillende redenen hebben, waaronder plotselinge veranderingen zijn en/of onduidelijke communicatie. Deze onderdelen spelen een grote rol bij de kinderen om bewegen als ‘leuk’ te ervaren. De begeleiders en/of ouders kunnen hier ook een grote rol in spelen in samenwerking met SMWO, zij kennen immers het kind goed. Hierdoor komt de samenwerking bij de lessen ten goede om het zelfvertrouwen te stimuleren, de vaardigheden spelenderwijs te verbeteren en na het traject de kinderen verder te begeleiden in het bewegen.

WeetClub

Deze groep speelt door middel van bewegen in op het ontwikkelen van het denk- en kennisniveau van kinderen. Dit is voor kinderen die op school moeite hebben met de manier van leren die veel wordt gebruikt: ‘kennis ontvangen’ in plaats van ‘doen’. Door het ‘doen’ ervaren kinderen het om op een andere manier te ontwikkelen en talenten te ontdekken, waardoor leren ook leuk kan zijn. Dit heeft uiteindelijk een positieve invloed op de ontwikkeling en op het zelfvertrouwen en hopelijk ook de schoolprestaties.

BeweegClub

Deze beweeggroep zet zich door in voor kinderen die een achterstand hebben op het gebied van beweeg ontwikkeling. Het gaat om kinderen waarbij geen specifieke behandelingen nodig zijn, zoals kinderfysiotherapie of MRT (Motorische Remedial Teaching). Wel hebben ze aandacht nodig bij het bewegen om de vaardigheden te verbeteren en zelfvertrouwen op te doen. Hiermee hebben ze (op latere leeftijd) profijt van in de gymles, op het schoolplein, op de sportvereniging, maar ook in het klaslokaal.

De groepslessen zijn gestart op 3 november en vinden plaats in een lessenreeks van 15 weken. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Wietse legt uit dat er voorafgaand aan de lessenreeks door middel van een vragenlijst bij de ouders wordt getoetst waar het kind behoefte aan heeft en aan welke doelen hij/zij aan het werk is en dit ook bij de Beweegdriehoek kan nastreven. Aan het einde van de lessenreeks wordt geëvalueerd of het kind vooruitgang heeft geboekt en/of verdere begeleiding nodig is en welke vorm.

Meer informatie over de Beweegdriehoek en aanmelden:
Beweegdriehoek - SMWO, Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio
info@smwo.nl of bel naar SMWO tel: 0113-277111