Verenigingsondersteuning aanvragen

Is uw vereniging vitaal en toekomstbestendig of twijfelt u daaraan? Wilt u uw vereniging op welk vlak dan ook laten groeien? Of loopt u als bestuur tegen de nodige uitdagingen aan?

Dan biedt de gemeente Goes u kosteloos diverse vormen van verenigingsondersteuning aan. In de keuzegids kunt u lezen welke verschillende ondersteuningsvormen de gemeente beschikbaar stelt en wat deze inhouden.

U kunt meerdere ondersteuningsvormen kiezen en het aanbod geldt in de periode van 2020-2023. De door u gekozen ondersteuningsvorm(en) wordt (worden) met u en geheel op uw vereniging afgestemd.

We nodigen u graag uit om van deze ondersteuning gebruik te maken. Wilt u zich aanmelden voor een of meerdere trajecten of heeft u vragen? Mail dan naar goesbewegen@goes.nl of bel: 06-52560965. (Contactpersoon Marjolein Zevenbergen)

Keuzegids verenigingsondersteuning

Keuzegids verenigingsondersteuning

Thema: vitale en toekomstgerichte sportaanbieders

Beweegakkoord

In september 2019 is door de gemeenteraad van de gemeente Goes de Beweegvisie aangenomen. Deze beweegvisie is opgesteld op basis van input vanuit vele organisaties en overleginstanties die binnen het werkveld actief zijn. Het nationaal sportakkoord en het Zeeuwse sportakkoord zijn eveneens een belangrijke leidraad geweest voor het opstellen van de beweegvisie.

De beweegvisie bestaat uit vijf thema’s:

 1. Iedereen doet mee: inclusie en een leven lang bewegen.
 2. Beweegvriendelijk en motorisch vaardig opgroeien: van jongs af aan goed en voldoende leren bewegen.
 3. Vitale en toekomstgerichte sportaanbieders: een goed en gevarieerd sportaanbod voor iedereen.
 4. Dagelijks bewegen: elke dag meerdere beweegmomenten voor iedereen.
 5. Breedesport evenementen: het in beweging brengen van inwoners.

Keuzegids verenigingsondersteuning

Deze keuzegids voor verenigingsondersteuning sluit aan op het derde thema “vitale en toekomstgerichte sportaanbieders”. De gemeente Goes biedt uw vereniging verschillende mogelijkheden tot verenigingsondersteuning aan. Zo heeft u de keuze uit een of meerdere trajecten uit het volgende aanbod van verenigingsondersteuning:

 • Bestuurlijke oriëntatie
 • Heisessie
 • Verbetertraject
 • Samenwerkingstraject
 • Cursus besturen met impact

We leggen u in deze keuzegids graag kort uit wat de verschillende verenigings-ondersteunende trajecten inhouden. De trajecten worden begeleid door Willy Lund van WL PERSPECTIEF, lid van het Back2Basics-netwerk.

Verenigingen kunnen in deze periode gebruik maken van meerdere soorten ondersteuning. Tussentijds wordt het aanbod geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor één of meerdere trajecten of heeft u vragen? Dan kunt u dat doen via onderstaande Contactgegevens. 

Organisatie: Gemeente Goes
Contactpersoon: Marjolein Zevenbergen
E-mailadres: goesbewegen@goes.nl
Tel: 0113-249754

Bestuurlijke oriëntatie

Als  bestuur van uw vereniging beseft u dat uw vereniging toekomstbestendiger moet worden gemaakt. U weet echter niet goed waar te beginnen of welke ondersteuning hierbij behulpzaam kan zijn. Dan is het verstandig te beginnen met een bestuurlijke oriëntatie.

Tijdens een bijeenkomst gaat een procesbegeleider met de aanwezige bestuursleden in gesprek, wordt de vitaliteit van de vereniging gepeild en worden aanwezige knelpunten besproken. Op basis van dit gesprek zal het voor u als bestuur duidelijk worden, waar de knelpunten binnen de vereniging liggen en welk vervolgtraject hier het beste bij past.

 • Duur: één avond
 • Aanwezig: minimaal drie bestuursleden
 • Locatie: bij de vereniging
Heisessie

Onder leiding van een procesbegeleider kijkt u als bestuur naar uw eigen functioneren, naar uw vereniging, naar de omgeving van uw vereniging en naar relevante trends in de maatschappij. Ook wordt aandacht besteed aan de toekomstige ambities van uw vereniging. Tijdens deze sessie maakt u tevens kennis met de open club gedachte en vormt de Back2Basics-filosofie (verenigen en verbinden) de rode draad van de bijeenkomsten.

 • Duur: twee avonden
 • Aanwezig: gehele bestuur en eventueel een aantal andere impactvolle vrijwilligers
 • Locatie: nader te bepalen
Verbetertraject

Wanneer uw vereniging wil werken aan de toekomstig bestendigheid van de vereniging, meer een open club wil worden en of naast het aanbieden van de primaire sport ook een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid van het dorp of de buurt, komt uw vereniging in aanmerking voor een verbetertraject.

Een verbetertraject begint met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de vraag achter de vraag onderzocht (wat is de oorzaak van uw vraag) en wordt het algemeen draagvlak binnen de vereniging voor het verbetertraject gepeild.

Na het intakegesprek volgt een go, waarna een procesbegeleider uw vereniging gedurende circa vier sessies begeleidt tijdens het verbetertraject.

 • Duur: circa vier bijeenkomsten geleid door een procesbegeleider
 • Doorlooptijd: circa vijf maanden
 • Locatie : bij de betreffende vereniging
Samenwerkingstraject

Tijdens de bijeenkomst van februari jl., is er door verschillende verenigingen geopperd om met elkaar te gaan samenwerken om elkaar te versterken. Om dergelijke samenwerkingsverbanden tot stand te brengen, biedt de gemeente Goes in de opstartfase van zo’n samenwerkingsverband ondersteuning aan.

De ondersteuning begint met een intakegesprek waar alle beoogde samenwerkende verenigingen vertegenwoordigd zijn. Ook hier wordt tijdens het gesprek de vraag achter de vraag onderzocht en wordt gepeild hoe groot de bereidheid tot samenwerking is.

Na dit intakegesprek gaat een procesbegeleider tijdens meerdere sessies aan de slag om de samenwerking daadwerkelijk tot stand te brengen.

 • Duur: circa vijf bijeenkomsten geleid door een procesbegeleider
 • Doorlooptijd : circa vijf maanden
 • Locatie: bij een van de deelnemende verenigingen
Cursus besturen met impact

Deze cursus is ontwikkeld door de KNVB en staat ook open voor bestuurders van andere sporten. Tijdens de cursus worden vier onderwerpen behandeld:

 • persoonlijk leiderschap
 • strategisch besturen
 • verbinden
 • maatschappelijk ondernemerschap.

Een of meerdere bestuursleden van een vereniging kunnen deelnemen aan deze cursus. Tijdens deze cursus werken cursisten aan opdrachten die over de eigen vereniging gaan. Naast dat de kennis en vaardigheden van de cursist worden vergroot, heeft de cursus impact op het hele bestuur van de betreffende vereniging.

 • Duur: vier avonden
 • Doorlooptijd: vier maanden
 • Zelfstudie en opdrachten: 24 uur
 • Locatie: bij voldoende deelname gemeente Goes
Trainingen aanbod vrijwilligerspunt SMWO

SMWO verzorgt in de Oosterschelderegio trainingen voor vrijwilligersorganisaties. Deze trainingen zijn vraaggericht en trendgevoelig. Voorbeelden van deze trainingen zijn Sport EHBO, I.V.A, Pedagogische omgang jeugdtraining etc. Dit aanbod blijft bestaan en hier kunnen verenigingen zich voor aanmelden. Deze communicatie verloopt via SMWO.

Contactgegevens