Stimuleringsbudget beschikbaar voor inclusieve doelgroepen

Om diversiteit en inclusie in de sport te stimuleren kunnen sport- en beweegaanbieders een stimuleringsbudget aanvragen om mensen te bereiken die zich nog niet thuis voelen in de sport. Bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, etnische achtergrond of fysieke of mentale beperking.

Sport- en beweegaanbieders kunnen tot maximaal € 850,- aanvragen om hun aanbod te versterken, verbeteren of vernieuwen voor inclusieve doelgroepen.

Het stimuleringsbudget maakt deel uit van het programma Inclusief Sporten en Bewegen dat onderdeel uitmaakt van het landelijk gesloten Sportakkoord.

Kijk hier voor meer informatie en voor het aanvraagformulier:

https://www.sportzeeland.nl/nieuws/stimuleringsbudget-inclusief-sporten-en-bewegen 

Stimuleringsfonds