Sportakkoord

In Nederland kennen we het landelijk Sportakkoord. In Zeeland hebben alle gemeenten een gezamenlijk Zeeuws Sportakkoord opgesteld.

De gemeente Goes geeft uitvoering aan beide akkoorden door de inzet van de Beweegvisie. 

U kunt de Beweegvisie opvragen via het Klantcontactcentrum via 140113 of via m.zevenbergen@goes.nl

Beweegvisie opvragen

Start aanvraag