Skills4Life

Skills4Life richt zich op de fysieke, sociaal-emotionele en de mentale ontwikkeling van ieder kind. Hierbij wordt er op een sportieve, speelse en preventieve manier aandacht besteed aan o.a.: beweegvaardigheid & beweeggedrag, sociale aspecten als persoonlijk leiderschap, samenwerken, omgaan met winst en verlies, respect voor jezelf en elkaar en aan diverse mentale aspecten zoals o.a. (mentale) weerbaarheid, zelfvertrouwen en discipline. Kortom, de kinderen leren hierdoor skills waar ze hun hele leven iets aan hebben!

Gamification

Skills4Life heeft een app en diverse games ontwikkeld om aan te sluiten op hun belevingswereld en kinderen meer te laten bewegen. ‘Gamification is het thema, daar kan een app bij horen, maar eigenlijk creëer je bij Gamification een spelelement in een niet spelomgeving om zo mensen te sturen naar bepaald gedrag.’

‘Sinds 2018 zijn we gestart met de ontwikkeling van een app voornamelijk gericht op voetballers. Dit was een heel lang en moeizaam proces. We misten intern de kennis en expertise en financieel gezien was dit project ook erg duur. ‘In onze strategie hebben we ook opgenomen om te kijken naar beschikbare subsidies. Zo kwamen we op de beweegsubsidie.’ Nu hebben we een partnership met een externe partij, waardoor we gebruik kunnen maken van een bestaande app en rechten hebben om die op onze manier in te richten. De app is een soort variant van Pokémon Go, waarbij leerlingen in de openbare ruimte moeten samenwerken en punten moeten verzamelen door challenges en vraagstukken op te lossen. De content op het platform kan worden gemaakt op basis van bijvoorbeeld foto & video opdrachten, maar ook op het gebied van taal en rekenen. Hierdoor gaan kinderen meer samenwerken, bewegen én leren zonder dat ze het direct doorhebben.

Beweegsubsidie

De beweegsubsidie is vooral gebruikt om samen met het onderwijs en partners (zoals het CIOS en SMWO) een game te ontwikkelen die uitgevoerd kon worden door (en met) de kinderen. ‘Het contact met de beleidsmedewerker bij de gemeente was erg laagdrempelig en dat maakte het zo fijn, dat je elkaar goed op de hoogte kon houden van de stand van zaken in het proces. De gemeente zag kansen en denkt goed mee. Vanuit de gemeente hebben we het advies gekregen om samen te werken met twee beweegscholen, namelijk De Tweemaster en De Wingerd. Zij doen al veel op gebied van sport en bewegen, dus dat was voor ons een ideale aansluiting. Mede dankzij de beweegsubsidie hebben we een goede start kunnen maken met het aanbieden van onze projecten en diensten, waaronder Skills4Life.’

Succesvol resultaat

Door Corona omstandigheden heeft het project langer geduurd, maar nu is het succesvol afgerond. ‘In eerste instantie was de app gericht op voetballers, maar doordat we het hebben doorgetrokken naar het onderwijs is het veel breder geworden. De scholen maken nu gebruik van meerdere Skills4Life diensten en extra lessen Gamification & bewegen. Ook zijn we vanuit de Rabobank verkozen tot één van de veertien landelijke initiatieven met maatschappelijke impact. Dit zijn allemaal mooie resultaten, die zonder deze subsidie waarschijnlijk niet ken- of zichtbaar zijn geweest. We hebben er een mooi netwerk met borging aan overgehouden en gaan hier zeker mee verder!’