De organisatie

 

Goes bewegen is een initiatief vanuit de Gemeente Goes. Hiermee bieden zij de Goesenaren één platform waarop alle sportmogelijkheden uit de gemeente te vinden zijn. Voor het sportbeleid werkt de gemeente samen met onderstaande partners: 

De Sportraad

Samen met de afdeling Samenleving houdt de Sportraad ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen in de gaten op de diverse beleidsterreinen. De afdeling Samenleving formuleert het beleid en de sportraad heeft daarbij een adviserende rol.

Momenteel bestaat de GSR uit vijf leden: Wietse de Munck (namens SMWO) , Hedy van Eck (namens CIOS Goes), Rens Griep (namens de sportverenigingen), Ton de Craene (namens de bijzondere sporters als gehandicaptensport)  en Niek Flipse (namens de sportverenigingen en onderwijs). Eén keer per maand komen ze bijeen om actuele zaken te bespreken. Daarnaast wordt jaarlijks een informatieavond georganiseerd voor iedereen die 'iets' met sport en bewegen heeft in de meest brede zin van het woord. De meest uitvoerende taken op het terrein van sport en bewegen heeft de gemeente neergelegd bij de Goese Welzijnsorganisatie SMWO Welzijn.

> Lees: "Sportraad Goes wenst iedereen een sportief 2017!"

Sportraad 2019

SMWO

Samen met burgers en organisaties op het gebied van zorg, welzijn, wonen en werk geeft het SMWO vorm aan het Sociaal Domein. Zo organiseren én faciliteren ze mogelijkheden voor ontmoeting en activering. Ze ondersteunen burgerinitiatieven en maken gebruik van de eigen kracht van bewoners. Zo verbinden ze sterke en kwetsbare burgers met elkaar. 

Bij SMWO kan je terecht voor informatie over o.a.:

  • Verenigingsondersteuning
  • Basis ondersteuning
  • Plus ondersteuning
  • Open Club
  • Schoolsportproject Goes
  • Jeugdsportfonds Zeeland
  • Sportservice Desk
  • Advies en ondersteuning op maat

Kijk voor meer informatie op: www.smwo.nl