dec 18, 2020

Hoe is tafeltennisvereniging Goes tot stand gekomen?

Martin Fierloos, voorzitter van tafeltennisvereniging Goes, is in de periode 1990 tot 2000 fanatiek tafeltennisser in en later buiten Zeeland geweest. Bij terugkeer in Zeeland is hij nog even lid geweest van een tafeltennisvereniging maar had het te druk met zijn werk. En met zijn verhuizing naar Goes vond hij het niet handig om kilometers te gaan reizen om te kunnen tafeltennissen.

 

Martin vond het jammer dat er in Goes geen vereniging is, anders was hij al lang lid geworden. In het verleden kende Goes zelfs twee verenigingen. Nadat hij hoorde dat in Wolphaartsdijk en in Kamperland de tafeltennisverenigingen waren opgeheven vond hij het hoog tijd om te onderzoeken om zelf een vereniging op te richten. “Na wat gesprekken met ‘oude’ bekenden in het tafeltenniscircuit, leek mij de haalbaarheid wel reëel. Goes heeft voldoende inwoners om een club in stand te houden. Dat bleek ook toen we begin vorig jaar een paar infoavonden hadden georganiseerd, daar kwamen al z’n 40 man op af.”

 

Na overleg te hebben gehad met de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) bleek een medewerkster van het bondsbureau in Goes te wonen. Met haar en een trainer heeft Martin gesprekken gehad. Uiteindelijk moet je een bestuur formeren om verdere stappen te ondernemen en heeft hij een opstart-bestuur geformeerd met mijn vrouw en een zakenrelatie. Ze hadden gezien dat er voldoende animo is in Goes, dan is het zaak om zo snel mogelijk te starten. Ze willen de structuur niet al te ingewikkeld maken, maar zodra de vereniging verder groeit zullen ze commissies formeren.

 

Als je een vereniging zelf opricht komen er een hoop zaken op je pad. Een website en facebookpagina maken, statuten en huishoudelijk reglement opstellen, accommodatie regelen, tafeltennistafels aanschaffen, zoeken naar een trainer en natuurlijk een toekomstvisie opstellen. Daarnaast heeft Martin overleg gehad met Sportclub Gehandicapten Goes (SGB Goes), zij hebben een tafeltennis afdeling. Uiteindelijk hebben ze afgesproken om samen te werken. De vereniging verzorgt de trainingen en faciliteiten zodat de SGB-spelers ook competitie kunnen gaan spelen in het komende jaar. Verder zijn ze bezig met clinics voor de scholen in Goes en doen ze mee met de Zeeuwse basisscholieren toernooi.

 

“Wij willen met de vereniging uitdragen dat wij een inclusieve vereniging zijn. Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, sterkte of beperking. Wij zien nu dat we met nu al 30 leden een heel diverse vereniging zijn. Diversiteit geeft ook sjeu aan de vereniging. Het is niet erg om op verschillende niveaus te spelen, je leert van elkaar en komt zo een stap verder,” zegt Martin.

 

“Zoek de samenwerking op. We hebben niet allemaal overal kennis van. De ene vereniging is bekend met subsidies, een andere weet veel over ledenwerving. Het zou mooi zijn als je de krachten wat kan bundelen en zo de belasting voor vrijwilligers kan verlichten. Iedere vereniging probeert het wiel uit te vinden, dat is zonde”. Ze hebben daarom ook contact met een tafeltennisvereniging in Middelburg om zodoende te leren hoe zij clinics geven of hoe zij toernooitjes organiseren. Die kennis is belangrijk om in te zetten voor een vitale vereniging.