Jeugdfonds Sport en Cultuur

Alle kinderen moeten kunnen sporten! Het Jeugdfonds sport en cultuur geeft sportkansen aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen.

'Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen.'

Jeugdsportfonds aanvragen

Ouders, verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Zoals o.a.:

  • Een leerkracht (basis- en middelbare school)
  • Jeugdhulpverlener
  • Schuldhulpverlener
  • Sportbuurtcoach
  • Huisarts
  • Maatschappelijk werker

Deze professionals kunnen online een aanvraag voor uw kind indienen.

Voor meer informatie kunt u de website van het Jeugdfonds raadplegen https://jeugdfondssportencultuur.nl/