Beweegtuin Wolphaartsdijk

Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk zet zich in voor het behoud en versterken van de leefbaarheid in de dorpen Wolphaartsdijk, Oud-Sabbinge en het buitengebied. Dit doen ze door, onder andere samen met de inwoners, projecten uit het dorpsplan Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge van en voor de inwoners te realiseren.

Beweegsubsidie

“Vanuit het dorpsplan was het project beweegtuin & dorpen aan de beurt om te realiseren. Na vorming van een enthousiaste werkgroep vanuit de inwoners is met de gemeente overleg geweest en werden wij geattendeerd op de mogelijkheid om de beweegsubsidie aan te vragen”. Van de ontvangen beweegsubsidie hebben ze twee beweeglocaties kunnen realiseren. Eén specifiek voor de oudere inwoners bij woonzorgcentrum De Meuleweie en één beweeglocatie voor alle andere leeftijden bij het sportpark. “We hebben als doelstelling dat alle inwoners meer gaan bewegen waardoor ouderen tot op hoge leeftijd vitaal en gezond blijven. Dit geldt ook voor alle andere leeftijden en buiten sporten is gezond. Belangrijk is ook de sociale cohesie. Elkaar ontmoeten en mogelijke daaruit voortvloeiende activiteiten”.

 

Resultaat

Op dit moment is de beweegtuin Meuleweie gerealiseerd. “Op 19 mei is deze beweeglocatie feestelijk geopend. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De realisatie van de locatie sportpark is onlangs van start gegaan. We hopen deze voor de zomervakantie te kunnen openen. Na afronding van het project Meuleweie zullen bevoegde dorpsgenoten ouderen gaan begeleiden op de toestellen en zullen beweeggroepjes worden gevormd. Op het sportpark zullen de sportverenigingen en andere trimclubs de beweeglocatie gaan gebruiken. De basisscholen willen we uitnodigen om gebruik te maken van de beweeglocatie. Inwoners kunnen zonder clubverband ook gebruik maken van de beweeglocaties, zij zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk”.