okt 29, 2019

Challenge accepted! Studenten en organisaties brengen Goes in beweging

Onder de noemer ‘Challenge accepted’ zetten gemeente Goes, SMWO, het Omnium, basisschool De Tweemaster, Zorginstelling Ter Weel en Scalda/CIOS vandaag hun handtekening onder een gezamenlijke uitdaging om sport en bewegen voor iedereen dichterbij te brengen. Beweegactiviteiten worden in de toekomst ondersteund vanuit één loket.

hybride leren

Dit is hét startmoment voor de realisatie van een centraal punt waarin CIOS-studenten organisaties en inwoners van Goes ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van sportieve activiteiten. Ook biedt dit centrale punt straks praktische ondersteuning aan organisaties die zich ervoor willen inzetten om hun medewerkers en cliënten in beweging te krijgen. Zo komt sport en bewegen voor iedereen dichterbij.

“De gemeente gaat graag deze uitdaging aan omdat we het heel belangrijk vinden dat elke Goesenaar met plezier kan bewegen op zijn eigen manier’, aldus wethouder Derk Alssema.

Ronald Klomp, directeur CIOS Goes is ook verheugd over de ontwikkelingen: “Door het project ‘Goes leert je bewegen’ creëren we een hybride leeromgeving. Onze studenten leren dan vooral in de praktijk en leveren een daadwerkelijke bijdrage aan een vitaal Goes. Uiteraard zijn wij blij dat zoveel organisaties deze uitdaging accepteren en dat we gezamenlijk uitvoering geven aan de beweegvisie van de gemeente Goes.”